Phần mềm quản trị hiệu suất

SSKPI cho phép bạn thiết lập mục tiêu, KPIs trong 5
phút và thúc đẩy hiệu suất mỗi ngày với bộ thư viện
+5000 KPIs có sẵn

Giảm 77% thời gian & chi phí triển khai KPI

Tăng 132% hiệu suất làm việc

SSKPI cho phép bạn thiết lập mục tiêu, KPIs trong 5
phút và thúc đẩy hiệu suất mỗi ngày với bộ thư viện
+5000 KPIs có sẵn
1. Tạo cơ cấu tổ chức
 • Thư viện chức năng nhiệm vụ, mô tả công việc của các bộ phận
 • Thao tác đơn giản, gắp thả các bộ phận vào cơ cấu tổ chức
 • Thiết kế quy chế đánh giá & khen thưởng linh hoạt
2. Thiết lập KPIs & phân bổ
 • Thiết lập KPIs từ thư viện KPIs trong 25 lĩnh vực, 11 bộ phận chức năng
 • Được thẩm định bởi các lãnh đạo, quản lý của các công ty lớn, vừa, nhỏ
 • Mỗi KPI có đầy đủ các mục tiêu – khía cạnh – công thức – mô tả
Dùng thử miễn phí
3. Quản lý kế hoạch công việc
 • Tạo công việc từ các mục tiêu, KPIs
 • Theo dõi tình trạng công việc, chia sẻ và xử lý phát sinh
 • Liên kết dữ liệu và đánh giá hoàn thành công việc
4. Tổng hợp & hiển thị dữ liệu
 • Cập nhật dữ liệu bằng tay hoặc tự đồng từ phần mềm khác
 • Hiển thị thông minh tình hình thực tại & xu hướng
 • Đưa ra quyết định chính xác dựa trên dữ liệu, hạn chế cảm tính
Dùng thử miễn phí
5. Đánh giá & khen thưởng tự động
 • Đánh giá hiệu suất tự động, mọi lúc, mọi nơi
 • Báo cáo chi tiết hiệu suất doanh nghiệp – phòng ban – cá nhân
 • Thuận tiện cho việc tải xuống, in và ký xác nhận

PHẦN MỀM QUẢN TRỊ HIỆU SUẤT SSKPI

Thúc đẩy hiệu suất doanh nghiệp & nhân viên