Thiết lập & đánh giá KPIs trong 5 phút
Bạn đang cần giải pháp triển khai KPIs đơn giản & hiệu quả?
Phần mềm SSKPI giúp bạn thiết lập & đánh giá KPIs dễ dàng
với 1000++ thư viện KPIs thực tiễn
Phần mềm thiết lập và quản trị KPIs
BSC - KPI là công cụ quản trị doanh nghiệp mang lại hiệu quả tối ưu hiện nay, nhưng rất khó triển khai. SSKPI giúp bạn giải bài toán "đau đầu kinh niên" này bằng công cụ dễ dàng - thuận lợi - thực tế
Thiết lập KPIs từ 1000++ thư viện KPIs thực tiễn
Giao chỉ tiêu dễ dàng
Đánh giá hiệu suất thuận lợi

Tính năng nổi bật

SSKPI LITE version
Thiết lập KPIs từ 1000++ thư viện KPIs thực tiễn
Được tổng hợp từ trải nghiệm thực tế của các lãnh đạo, quản lý
Liên tục cập nhật & bổ sung các chức năng, lĩnh vực ngành nghề
Đầy đủ mục tiêu - khía cạnh - công thức - tỷ trọng - chỉ tiêu... trong mỗi KPI
Giao chỉ tiêu & đánh giá hiệu suất
Tích hợp sẵn form mẫu giao chỉ tiêu & đánh giá
Dễ dàng chia sẻ với cấp trên - cấp dưới - đồng nghiệp
Thuận tiện cho việc tải xuống, in & ký xác nhận
Giao chỉ tiêu & đánh giá hiệu suất
Tích hợp sẵn form mẫu giao chỉ tiêu & đánh giá
Dễ dàng chia sẻ với cấp trên - cấp dưới - đồng nghiệp
Thuận tiện cho việc tải xuống, in & ký xác nhận
SSKPI là lựa chọn tốt nhất
giúp nâng tầm hiệu suất quản trị doanh nghiệp